Trainer

Er is regelmatig een trainer aanwezig bij Fletio ter bevordering van het spel voor onze leden.

Onze trainer heet Henry. Probeer zoveel mogelijk te komen trainen op deze dagen om samen met de trainer je spel te optimaliseren.