Trainer

Er is regelmatig een trainer aanwezig bij Fletio ter bevordering van het spel voor onze leden.

In 2023 is er op de volgende maandagen een trainer bij Fletio:

  • 9 januari
  • 16 januari
  • 6 februari
  • 27 februari
  • 6 maart
  • 20 maart
  • 3 april

Onze trainer heet Henry. Probeer zoveel mogelijk te komen trainen op deze dagen om samen met de trainer je spel te optimaliseren.